Kunstner Kirsten-Marie Hedeland

Collage

I galleriet vil du opleve mine malerier, der alle er tilsat deres helt egen personlighed og charme. De "skæve eksistenser" er krydret med humor og hverdags- "poesi"
 

Kirsten-Marie og collagen

Der løber et stædigt rygte om billedkunstneren Kurt Schwitters. Det går på, at man sjældent så ham i bybilledet, uden at han gik let foroverbøjet og stirrede på fortovet – og dét med henblik på at finde små brugte sporvognsbilletter og tomme cigaretpakninger, som han kunne bruge i sine kubistisk-inspirerede collager, som måske blev det, der senere i historien blev Schwitters’ særkende.

 

En anden – og lige så relevant måde at arbejde med collagen på, praktiserede den danske kunstner Asger Jorn. Han gik blot den modsatte vej og hev papir af frem for at klistre det på. På den måde opstod der nogle mere eller mindre tilfældige mønstre, som Jorn udviklede ved simpelt hen at flå papiret af plakatsøjlerne i Paris. Derved opstod begrebet decollage.

 

Fælles for Schwitters og Jorn var, at de udlevede deres interesse for collagen gennem overvejende abstrakte kompositioner. Helt anderledes forholder det sig, når billedkunstneren Kirsten-Marie Hedeland river, klipper og klæber. Her er det motiviske afsæt som oftest præget af figurer – uden dog at man kan betegne dem som naturalistiske.

 

Kirsten-Marie Hedeland er interesseret i mennesket; men det forekommer lige så indlysende, at det er mennesket i en stærkt fortegnet form, der danner grundlag for kunstnerens eksperimenter. På den måde opstår der en form for abstraktion i hendes værker, der ofte er opbygget af elementer, man faktisk udmærket kunne finde hos en Kurt Schwitters.

 

I enkelte værker opleves figurerne uhyre underspillede, og her fungerer collagen motivisk som interiør-kompositioner. I andre tilfælde spiller figurerne sammen med baggrunden og går i en naturlig samklang med denne.

 

Romantikken spiller til stadighed en rolle i Kirsten-Marie Hedelands værker. Selv en ”Blind Date” kræver sin blomsterbuket; men sødladen kan man ikke kalde hendes collager. Dertil optræder persongalleriet alt for parodieret og fuldvægtigt komponeret.

 

Lars Svanholm – Billedkunstner og Skribent ved Kunstavisen

April 2010.    

Copyright © 2007 Galleri Hedeland.